Nieuwe campagne: Solidariteit geneest !

Congolese artsen getuigen

Dr. Désiré, dr. Pacifique en dr. Patricia zijn drie Congolese artsen die werken in partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie, Dokters van de Wereld en Memisa. Ze geven het beste van zichtzelf om hun bevolking de best mogelijke medische zorg te verlenen. Dagelijks doen ze beroep op hun medeleven, en hun capaciteit om te luisteren of te sensibiliseren.

Een andere kijk

Als NGO hebben we een dubbele rol te vervullen: we versterken enerzijds het gezondheidspersoneel op het terrein, anderzijds is het belangrijk om hier in België de negatieve visie op gezondheidszorg in DR Congo bij te sturen. Het staat vast dat de context in DR Congo moeilijk is, en de middelen zeer beperkt zijn. Er is nog een lange weg te gaan om zowel de toegang tot als de kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. Toch worden er dagelijks vele patiënten behandeld en gered door Congolese gezondheidswerkers!

Mijn krachtigste instrument, dat is mijn stem.

Solidariteit geneest – Dr. Désiré from Health for all on Vimeo.

Mijn krachtigste instrument, dat is mijn hart

Solidarteit geneest – Dr. Pacifique from Health for all on Vimeo.

Mijn krachtigste instrument, dat zijn mijn oren

LAATSTE NIEUWS