Podcasts

In een reeks podcasts getuigen twaalf ambassadeurs van Gezondheidszorg voor iedereen. Het zijn zorgprofessionals in België, in de Democratische Republiek Congo, enz.

Ze delen hun ervaringen en bezorgdheden over het gezondheidszorgsysteem en over internationale solidariteit.

Met deze podcasts willen we ook u aansporen om in gesprek te gaan met uw collega’s en naasten over de toestand van de gezondheidszorg in België en in het Globale Zuiden.

Gloria, verpleegkundige en onderzoeker
België en Togo

Gloria is verpleegkundige van opleiding en doctoraal onderzoeker aan de faculteit Volksgezondheid aan de ULB. Ze is voorzitter van de non-profitorganisatie ‘Ligue Africaine pour la lutte contre le cancer du sein’, die actief is in België en DRC.

Aaron, arts palliatieve zorg
DR Congo

Aaron is algemeen arts gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Hij werkt voor PaliaFamili een organisatie die palliatieve zorg in de DR Congo nastreeft.

Alain, anesthesioloog-algoloog
België

Alain Bokoko is arts gespecialiseerd in anesthesie, intensive care en acute geneeskunde. Hij komt oorspronkelijk uit DR Congo en werkt al meer dan vijftien jaar in het Grand Hôpital de Charleroi. Hij geeft ook les aan het HELHA in Charleroi.

Sabine, hoofdvroedvrouw
België

Sabine werkt al 35 jaar in het AZ St. Vincentius Deinze, waarvan 33 jaar als hoofdvroedvrouw van de kraamafdeling en sinds kort ook als hoofd van de kinderafdeling.
Tijdens de pandemie schreef ze het boek ‘Moeders in Afrika’ met verhalen van haar vrijwilligerswerk voor Memisa en Artsen Zonder Vakantie.

Jean-Clovis, arts volksgezondheid
DR Congo

Jean Clovis is huisarts in de Democratische Republiek Congo. Hij werkte een aantal jaren voor het Saint-Joseph Ziekenhuis in Kinshasa, voordat hij aan de slag ging in het team ‘Public Health’ bij Memisa in Brussel.

Carl, thuisverpleegkundige
België

Carl is verpleegkundige van opleiding. Hij startte zijn carrière op de dienst radiologie. Eénentwintig jaar geleden stapte hij over naar de thuiszorg. Hij coördineert een team van 62 thuisverpleegkundigen en zorgassistenten.

Guy, gepensioneerd spoedarts
België

Guy is spoedarts op rust. Als vrijwilliger voor Dokters van de Wereld zet hij zich in om migranten in Brussel medische hulp te verlenen.

Wat onze ambassadeurs tijdens deze podcast zeggen, is hun eigen mening.