Ondenkbaar in België, de realiteit in DR Congo
In tal van ziekenhuizen in DR Congo moeten artsen opereren bij het licht van een zaklamp.
Er zijn bovendien onvoldoende artsen, en er is een tekort aan medicatie en stromend water.
Artsen Zonder Vakantie, Dokters van de Wereld en Memisa confronteren patiënten in een wachtzaal van een medische dienst in Brussel met deze problematiek.
We danken het ‘Maison Médicale Maelbeek’ en haar patiënten voor hun deelname aan deze filmopname.

Onze missie

3 medische organisaties (Memisa, Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld) die actief zijn in Afrika, bundelen de krachten en strijden voor

  • geografische en financiële toegang tot gezondheidszorg
  • goed uitgeruste gezondheidsstructuren
  • opgeleid personeel
  • kwaliteitsvolle behandeling en medicatie
  • water en elektriciteit in de gezondheidsstructuren

Wie zijn we?

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een internationale en autonome humanitaire organisatie, die zich inzet voor de emancipatie van bevolkingsgroepen, die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. We zijn actief in 80 landen met meer dan 350 projecten, die beheerd worden door 3000 vrijwilligers. Hier bieden we niet enkel gezondheidszorgen aan, maar bouwen we ook het gezondheidssysteem verder uit en proberen we de barrières voor de toegang tot zorg verder af te breken.

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie is een medische NGO die de capaciteiten van zijn 40 partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika versterkt. Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak, kunnen onze partnerziekenhuizen hun rol in het lokale gezondheidssysteem beter opnemen. Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze 600 vrijwilligers.

Memisa

Memisa

Memisa is een NGO die strijdt voor de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. We ondersteunen gezondheidsstructuren en hun personeel. We bereiken meer dan 7 miljoen mensen in 6 Afrikaanse landen. De gezondheid van mama's en kinderen is een prioriteit.

Nieuws

Campagne rond het sterftecijfer van moeders in DR Congo

In de Democratische Republiek Congo sterft ongeveer 1 op de 150 vrouwen aan de gevolgen van haar bevalling (dit is 100 keer meer dan in ons land). ...

Making-of van de film

Deze scène speelt zich af ergens in de Democratische Republiek Congo. 's Nachts weerklinkt het geschreeuw van een vrouw... binnen wacht haar zoon vol angst af. Waarom schreeuwt ze zo? Kan iemand het horen? Zal ze de medische zorg krijgen die ze nodig heeft? ...

Meer info

Blijf op de hoogte van onze acties

Wilt u meer weten?

Sla deze stap over