Ontdek in 3 video’s hoe solidariteit geneest in DR Congo

In DR Congo versterken tal van solidariteitsmechanismen binnen de gemeenschap de toegang tot gezondheidszorg.

Congolese gezondheidswerkers, lokale organisaties en gemeenschappen vormen de hefboom tot verandering. Door hun nauwe betrokkenheid en expertise zijn ze het best geplaatst om de obstakels binnen het gezondheidssysteem bloot te leggen en actie te ondernemen. Hun dagelijkse activiteiten zorgen er dan ook voor dat de gezondheidszorg toegankelijker wordt en dat patiënten de zorgen krijgen waar ze recht op hebben. Inspirerende verhalen én beelden die wij graag in de schijnwerpers plaatsen.

Ontdek via de nieuwe videoreeks “Gezondheidszorg voor iedereen” drie solidaire initiatieven en maak kennis met de personen die ze mogelijk maken. Ondersteuning bieden aan zij die het nodig hebben, de toegang tot zorg vergemakkelijken en van elkaar leren, dat is Gezondheidszorg voor iedereen!

Episode 1: Begeleiding

In Bukavu ligt de nadruk op de gemeenschapsactiviteit Communes sans Viols. We volgen het uitzonderlijke werk van de zorgverleners die vrouwen begeleiden in het Panzi-ziekenhuis. De beschermende gemeenschappen van de Communes Sans Viols mobiliseren actoren uit 6 verschillende buurten: van het wijkhoofd tot de politieagenten, via scholen, gezondheidsstructuren en verenigingen. Zo werd een heel circuit opgezet om samen te bouwen aan preventie van seksueel geweld. De permanente dialoog betrekt alle actoren, waardoor iedereen verantwoordelijkheid draagt.

Episode 2: Toegang tot de zorg vereenvoudigen

In Mokamo lag de moeder- en kindsterfte erg hoog. Als reactie hierop werden motorambulances in gebruik genomen om zo zwangere vrouwen naar het ziekenhuis te vervoeren. Omdat op het platteland in DR Congo een heleboel dorpen erg moeilijk bereikbaar zijn en de wegen vaak in slechte staat verkeren, is dit de meest snelle en efficiënte manier van transport. De hele gemeenschap draagt bij tot de organisatie van dit noodtransport want de vervoerskosten worden gedeeld. Dit wil zeggen dat elke patiënt, ongeacht of hij of zij gebruik maakt van een motorambulance, een kleine bijdrage betaalt aan het ambulancefonds. Een solidariteitssysteem waar de bevolking erg tevreden over is. Iedereen kan nu tegen een betaalbare prijs gebruik maken van noodvervoer.

Episode 3: Wederkerige capaciteitsopbouw

Het derde initiatief dat we tonen, is het netwerk van technici opgezet binnen het Jenga Maarifa-project, dat “kennis opbouwen” betekent in het Swahili. Jenga Maarifa wil de kennis van Afrikaanse technici over biomedische apparatuur verbeteren. Dankzij opleidingen vergaren technici kennis, die ze op hun beurt doorgeven aan anderen. Al deze technici – van Kinshasa tot Bukavu – hebben zich verenigd in een netwerk zodat ze op een eenvoudige manier permanent met elkaar in contact komen om van elkaar bij te leren. Deze kennisoverdracht zorgt ervoor dat de patiëntenzorg aanzienlijk verbetert.

LAATSTE NIEUWS