Nieuwe campagne: Solidariteit geneest !

Nieuwe campagne: Solidariteit geneest !

Congolese artsen getuigen

Dr. Désiré, dr. Pacifique en dr. Patricia zijn drie Congolese artsen die werken in partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie, Dokters van de Wereld en Memisa. Ze geven het beste van zichtzelf om hun bevolking de best mogelijke medische zorg te verlenen. Dagelijks doen ze beroep op hun medeleven, en hun capaciteit om te luisteren of te sensibiliseren. 

Een andere kijk

Als NGO hebben we een dubbele rol te vervullen: we versterken enerzijds het gezondheidspersoneel op het terrein, anderzijds is het belangrijk om hier in België de negatieve visie op gezondheidszorg in DR Congo bij te sturen. Het staat vast dat de context in DR Congo moeilijk is, en de middelen zeer beperkt zijn. Er is nog een lange weg te gaan om zowel de toegang tot als de kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. Toch worden er dagelijks vele patiënten behandeld en gered door Congolese gezondheidswerkers!

 

Mijn krachtigste instrument, dat is mijn stem.

 

Solidariteit geneest - Dr. Désiré from Health for all on Vimeo.

 

Mijn krachtigste instrument, dat is mijn hart

Solidarteit geneest - Dr. Pacifique from Health for all on Vimeo.

 

Mijn krachtigste instrument, dat zijn mijn oren

Solidariteit geneest - Dr. Patricia from Health for all on Vimeo.

 
 
 
 
 

LAATSTE NIEUWS

Nieuwe campagne: Solidariteit geneest !

Sensibiliseren, medeleven tonen en luisteren. Elke arts weet dat deze kwaliteiten even belangrijk zijn als de puur medische competenties. In DR Congo, waar toegang tot gezondheidszorg niet evident is, kunnen deze kwaliteiten letterlijk levens redden. ...

Campagne rond het sterftecijfer van moeders in DR Congo

In de Democratische Republiek Congo sterft ongeveer 1 op de 150 vrouwen aan de gevolgen van haar bevalling (dit is 100 keer meer dan in ons land). ...

Making-of van de film

Deze scène speelt zich af ergens in de Democratische Republiek Congo. 's Nachts weerklinkt het geschreeuw van een vrouw... binnen wacht haar zoon vol angst af. Waarom schreeuwt ze zo? Kan iemand het horen? Zal ze de medische zorg krijgen die ze nodig heeft? ...