Samenwerken, om een verschil te maken

Artsen Zonder Vakantie, Dokters van de Wereld en Memisa zetten zich samen in voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. Dit doen we niet alleen door te investeren in goede gezondheidsstructuren en opgeleid personeel in het globale Zuiden, maar ook door hier in België op te komen voor het recht op gezondheid. Dit doen we samen met onze vrijwilligers. Want om wereldwijde verandering teweeg te brengen, hebben we iedere stem en ieders kracht nodig.

We maken het Belgische publiek bewust van de uitdagingen die er wereldwijd zijn voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Zo staan we sterker om politici aan te zetten om actie te ondernemen.
Zodat iedereen, waar ook ter wereld, de nodige kwaliteitsvolle gezondheidszorg krijgt.

Samen kunnen we het verschil maken!

Wie zijn we?

Drie medische organisaties

Memisa, Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld bundelen de krachten en strijden voor:

  • geografische en financiële toegang tot gezondheidszorg
  • goed uitgeruste gezondheidsstructuren
  • opgeleid personeel
  • kwaliteitsvolle behandeling en medicatie
  • water en elektriciteit in de gezondheidsstructuren

Een internationale NGO voor medische ontwikkeling die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen. Wij streven naar een universele dekking van de gezondheidszorg, waarbij iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, zonder belemmeringen.

Artsen Zonder Vakantie is een internationale ngo en een dynamisch netwerk van meer dan 500 zorgprofessionals in België en Afrika. Samen met ons werken deze expert-vrijwilligers aan een toegankelijke, kwalitatieve en veerkrachtige gezondheidszorg. We ondersteunen een veertigtal ziekenhuizen in Afrika, voornamelijk door uitwisseling tussen collega’s en doorlopende professionele training. Dankzij een globale en patiëntgerichte aanpak dragen we bij aan het uitbreiden van de ziekenhuiscapaciteit en betere vaardigheden. Zo kunnen onze partnerziekenhuizen zelf duurzame en patiëntgerichte zorg bieden.

Zo kunnen ziekenhuizen groeien. Zo kunnen zorgprofessionals zich ontwikkelen. Zo krijgen patiënten de beste zorg. Want dat is een recht voor iedereen.

Memisa is een Belgische ngo die actief is in medische ontwikkelingssamenwerking, die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Helaas is het gezondheidsstelsel in de landen waar Memisa actief is niet altijd toegankelijk voor mensen in kwetsbare situaties. De moeder- en kindersterftecijfers zijn nog steeds veel te hoog.

Onze rol is gericht op duurzame ontwikkeling door:

  • rehabilitatie en uitrusting van gezondheidscentra en ziekenhuizen,
  • levering van materiaal en medicijnen,
  • opleiding van medisch personeel,
  • bewustmaking van het recht op gezondheid

Memisa is actief in Benin, Burundi, de Democratische Republiek Congo, Guinee, Mauritanië en India. In totaal bereiken we meer dan 7 miljoen mensen.

Podcast

Nieuws

Onze campagnes